Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowaoczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020...

czytaj dalej