Aktualności

Awaria Wodociągowa – ul. Strażacka i ul. Pułaskiego

Miejsce wystąpienia: Łomża, ul. Strażacka i ul. Pułaskiego Data i godzina wystąpienia: 09.09.2021 godzina 7:20 Przewidywany termin usunięcia: 09.09.2021 godzina 12:00 Zastępczy punkt poboru wody: Brak Szczegóły: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji...
Czytaj więcej

Komunikaty

22.09.2021 – Przetarg nieograniczony

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z usługą dystrybucji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży w okresie 12 miesięcy t. od 1.01.2022 do 31.12.2022 Link do…
Czytaj więcej

02.09.2021 – Tryb podstawowy na dostawę wodomierzy nowych dla odbiorców Gminy Piątnica oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) do MPWiK Sp. z o.o. Zakładu Sieci w Łomży.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy...
Czytaj więcej

02.09.2021 – Tryb podstawowy na dostawę wodomierzy nowych dla odbiorców Miasta Łomża, modułów radiowych do systemu radiowego oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) do MPWiK Sp. z o.o. Zakładu Sieci w Łomży.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy...
Czytaj więcej

16.08.2021 – Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji na „Dostawę kruszywa dla potrzeb budowy nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, remontów i przy usuwaniu awarii”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13, Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert...
Czytaj więcej

pogotowie
naszawoda

ciekawostki

Skip to content