Aktualności

Usługa e-faktura

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, uprzejmie informuje, że począwszy od bieżącego miesiąca udostępnia dla Państwa wygody usługę e-faktura, polegającą na możliwości wysyłania faktur za dostawę wody i odprowadzanie...
Czytaj więcej

Komunikaty

29.06.2022 – ogłoszenie postępowania na dostawę flokulantów do odwadniania osadu przefermentowanego i zagęszczania osadu nadmiernego do oczyszczalni ścieków

Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na „Dostawę flokulantów do odwadniania osadu przefermentowanego i zagęszczania osadu nadmiernego do oczyszczalni ścieków w Łomży” Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym...
Czytaj więcej

22.04.2022 – Ogłoszenie o postępowaniu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 01 12

Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 z termicznej mineralizacji osadów, znajdującego się na...
Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Informacja

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, uprzejmie informuje, że z dniem 1 maja 2022 r. wprowadza dwumiesięczny okres obrachunkowy do rozliczeń za wodę i ścieki dla Odbiorców indywidualnych z terenu Miasta Łomża....
Czytaj więcej

pogotowie
naszawoda

ciekawostki

Skip to content