2018/S 065-145494 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowaoczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

czytaj dalej