Pamiętaj, że właściwe z niej korzystanie prowadzi do zmniejszenia kosztów oczyszczania ścieków, jak również zmniejsza niebezpieczeństwo degradacji środowiska naturalnego. To wszystko ma wpływ na wysokość comiesięcznego rachunku za wodę i ścieki, który wystawia MPWiK...

czytaj dalej