Aktualności

Życzenia Wielkanoc

Czytaj więcej

Komunikaty

Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na dostawę nowej koparko-ładowarki do MPWiK Sp. z o.o. w Łomży”

OGŁOSZENIE Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na dostawę nowej koparko-ładowarki do MPWiK Sp. z o.o. w Łomży” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub...
Czytaj więcej

Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na Dostawę materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych: rur i armatury do budowy sieci sanitarnych”

Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży. Zamawiający nie...
Czytaj więcej

Ogłoszenie

Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na „ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 z termicznej mineralizacji osadów, znajdującego się na...
Czytaj więcej

Tryb podstawowy bez negocjacji na „Dostawę kruszywa dla potrzeb budowy nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, remontów i przy usuwaniu awarii”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13, Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym...
Czytaj więcej

pogotowie
naszawoda

ciekawostki

Skip to content