Ogłoszenie SIWZ Zał. nr 1 – Formularz oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 2a – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Zał. nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zał....

czytaj dalej