Aktualności

Przerwa w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w związku z koniecznością wykonania włączenia nowego odcinka wodociągu w ul. Giełczyńskiej w Łomży, w dniu 18.06.2020 roku od godziny 8.00 do godz. 15.00...
Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody

OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w związku z koniecznością wykonania przebudowy odcinka wodociągu w dniu 09.06.2020 roku -od godziny 09.00 do godz. 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków w...
Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody

OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w związku z koniecznością usprawnienia sieci wodociągowej przy ul. Wiejskiej, w dniu 03.06.2020 roku od godziny 800 do godz. 1500 będą prowadzone prace związane z...
Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Komunikaty

Przerwa w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniu 22.09.2020 roku od godziny 9.00 do godz. 14.00 będą wykonywane prace związane z włączeniem nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górki...
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy nowych dla odbiorców Gminy Piątnica oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia), transportem do MPWiK Sp. z o.o. Zakładu Sieci w Łomży.

Ogłoszenie SIWZ Zał-nr-1-formularz-ofertowy Zał nr-1a-formularz-cenowy Zał-nr-2-oświadczenie Zał-nr-2a-oświadczenie Zał-nr-3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zał-nr-4-wykaz-dostaw…
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy nowych dla odbiorców Miasta Łomża , modułów radiowych do systemu radiowego oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia), transportem do MPWiK Sp. z o.o. Zakładu Sieci w Łomży.

Ogłoszenie SIWZ Zał-nr-1-formularz-ofertowy Zał-nr-1a-formularz-cenowy Zał-nr-2-oświadczenie Zał-nr-2a-oświadczenie Zał-nr-3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zał-nr-4-wykaz-dostaw Zał-nr-5-Umowa…
Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody

OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że na zlecenie zewnętrznej firmy instalacyjnej wykonującej prace związane z przebudową magistrali wodociągowej przy ul. Zawadzkiej w Łomży, Spółka dokona zamknięcia...
Czytaj więcej

pogotowie
naszawoda

ciekawostki