Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13, Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień...

czytaj dalej