Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży oferuje kompleksowe wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej po konkurencyjnych cenach .

W ramach budowy przyłączy Spółka przygotuje:

  • projekt wraz z mapą do celów projektowych oraz dokumentacje techniczną niezbędną do wykonania przyłączy i zakończenia budowy
  • badania wody po wykonaniu przyłącza
  • inwentaryzację geodezyjną przyłączy
  • formalności związane z podpisaniem umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Koszty wykonania obejmujące kompleksowy zakres robót zostaną przedstawione inwestorowi przy wstępnych ustaleniach, a po ich uzgodnieniu zostanie podpisana umowa na wykonanie przyłączy.

Skip to content