Przetarg  nieograniczony   na  przebudowę   sieci  wodociągowej  w  ul.  Polowej  w  Łomży  –  udzielono zamówienia     firmie  Jemielity  Inżynieria  Sanitarna  s.c.  Witold  i  Andrzej  Jemielity 18-400 Łomża   ul. Szeroka 33  w  kwocie  199 300,17 zł  brutto.