Pamiętaj, że właściwe z niej korzystanie prowadzi do zmniejszenia kosztów oczyszczania ścieków, jak również zmniejsza niebezpieczeństwo degradacji środowiska naturalnego. To wszystko ma wpływ na wysokość comiesięcznego rachunku za wodę i ścieki, który wystawia MPWiK Sp. z o.o. w Łomży. Niewłaściwe użytkowanie kanalizacji prowadzi do zatorów w rurach kanalizacyjnych, kratkach przepływowych oraz urządzeniach odpowiedzialnych za wstępne oczyszczenie ścieków, nie mówiąc o degradacji pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki.

Każdego roku pracownicy MPWiK Sp. z o.o. w Łomży usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, awarii pompowni powstających na skutek pojawienia się w nich substancji, materiałów i przedmiotów, które nigdy nie powinny się w nich znaleźć. W ekstremalnych przypadkach może to doprowadzać do cofania się ścieków i zalania mieszkania, posesji czy ulicy. Powoduje to nie tylko duże straty materialne, ale w głównej mierze uciążliwość dla mieszkańców i niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego. Dodatkowo zwiększają koszty oczyszczania ścieków.

Do toalety nie należy wrzucać:

waty, pieluch, podpasek, prezerwatyw, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien oraz innych części garderoby. Materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i powodują ich uszkodzenia,

ręczników papierowych, ręczników do wycierania wymion krów, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz nawijają się na wirniki pomp w pompowniach powodując ich awarię lub uszkodzenie i w rezultacie wymianę,

niedopałków papierosów, patyczków higienicznych, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte
w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,

igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.

materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór , obierek, wytłoczyn, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory.

tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice
i przyśpieszają konieczność czyszczenia lub remontu sieci kanalizacyjnej,

odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy, ścieków z kiszonek . Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki
w biologicznej części oczyszczalni.

Chrońmy środowisko naturalne z myślą o przyszłości swojej
i następnych pokoleń.

Pamiętajmy, że nasze toalety to nie pojemniki na odpady.

Z góry dziękujemy za zrozumienie problemu!

MPWiK Sp. z o.o. w Łomży