Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ogłasza nabór na stanowisko pracy – Kierownik Działu Księgowości

 w MPWiK Sp. z o.o. w Łomży

Ogłoszenie