Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży  i   obuwia  roboczego  do   siedziby   Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o.o.  w  Łomży ul. Zjazd  23 zgodnie  z  opisem  i  wykazem ilościowym – zał. nr 1 i  zał.  nr 2.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4