Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa własnym  transportem  do  siedziby  Zamawiającego:
1.  Artykułów  biurowych  zgodnie  z  wykazem – załącznik nr 1.
2.  Tuszy i  tonerów do drukarek  zgodnie  z  wykazem – załącznik  nr 2.
Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty częściowej.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany ilości  zamawianych  artykułów.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1- wykaz artykułów biurowych

Załącznik nr 2 – wykaz tuszy i tonerów

Załącznik nr 3 – formularz oferty

Załącznik nr 4 /1- wzór umowy

Załącznik nr 4 /2- wzór umowy