W dniu 27 marca 2018r. dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej w Piątnicy odwiedziły naszą Stacje Uzdatniania Wody Rybaki. Podczas wizyty pracownicy MPWiK przekazali wiedzę dotyczącą pozyskiwania i uzdatniania wody ze studni głębinowych do kranu odbiorcy. Dzieciom zaprezentowano studnie głębinowe, poprzez ich otwarcie oraz uruchomienie. Mali uczniowie zobaczyli filtry ciśnieniowe, wieże aeracji oraz zbiorniki magazynujące wodę. Na koniec wycieczki Panie laborantki zaprezentowały analizę chemiczną twardości wody, a dzieci mogły same zmierzyć temperaturę wody elektronicznym termometrem.