Informacja dla Klienta dotycząca taryf za wodę i ścieki na terenie gminy Piątnica

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 23  maja 2018 roku.
Informujemy, że wielkość cen i stawek opłat nowych taryf nie ulega zmianie.

Taryfy na okres 3 lat obowiązujące od 23.05.2018r na terenie gminy Piątnica