W dniu 02 czerwca 2018r. odbył się Festyn Rodzinny organizowany przez Łomżyńską Spółdzielnie Mieszkaniową w Łomży podczas, którego wszyscy uczestnicy uroczystości mogli korzystać z wody pitnej udostępnionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży.