W dniu 07.11.2018r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży gościło  Studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Uczestnicy wycieczki zwiedzili cały teren Łomżyńskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Zjazd 23, w tym pompownie ścieków, kratę rzadką i gęstą, piaskowniki wirowe, budynek separatora piasku, osadnik wstępny, zbiornik retencyjny wód deszczowych, reaktor biologiczny „A” i „B”, osadniki wtórne, budynek dmuchaw, WKF. Po obiekcie MPWiK Sp. z o. o. oprowadzał kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków, a nasi goście poznali od podstaw proces odbioru i technologię oczyszczania ścieków opartą na osadzie czynnym. Zadając pytania podczas omawiania i wizualizacji kolejnych etapów oczyszczania zwiedzający mogli pogłębić swoją wiedzę teoretyczną.