W związku z zbliżającym się okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży przypomina swoim Odbiorcom o odpowiednim zabezpieczeniu instalacji i urządzeń wodociągowych przed zamarznięciem.
W tym celu właściciele nieruchomości powinni sprawdzić stan techniczny instalacji wodociągowej oraz warunki panujące w pomieszczeniach, gdzie zamontowany jest wodomierz. Nieodpowiednie zabezpieczenie armatury może być przyczyną awarii, w wyniku której może dojść do rozszczelnienia instalacji, zalania, a nawet przerwy w dostawie wody.

ZALECENIA:
– sprawdź stan techniczny instalacji i urządzeń wodociągowych,
– zadbaj o odpowiednio temperaturę pomieszczenia (powyżej 0 °C),
– sprawdź szczelność okien i drzwi pomieszczenia, w którym zamontowany jest wodomierz,
– zaizoluj szczególnie narażoną na warunki atmosferyczne instalację i armaturę wodociągową,
– w przypadku nie korzystania z budynku w okresie zimowym poinformuj MPWiK Sp. z o. o. w Łomży o konieczności zamknięcia dopływu wody.

Uszkodzenie wodomierza przez działanie niskiej temperatury może spowodować konieczność jego wymiany, co wiąże się z kosztami, którymi obciążony będzie Odbiorca.
Firma nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczenia, w którym doszło do awarii w skutek nieprawidłowego  zabezpieczenia zestawu wodomierza głównego w okresie zimowym.

W przypadku wystąpienia awarii MPWiK Sp. z o. o. przyjmuje zgłoszenia pod czynnym całą dobę nr telefonu 994.

Skip to content