Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniu 28. 11. 2018 r. w godz. 8.00 – 15.00 będą wykonywane prace związane z budową przyłącza wodociągowego do osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Zawadzkiej w Łomży.

Na zlecenie firmy zewnętrznej, M.P.W. i K. dokona zamknięcia dopływu wody na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Prusa w Łomży.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dopływie wody do budynków:

–  Ks. Anny 3, 7, 9

– Galeria Veneda

– stacja paliw Orlen

– budynki wielorodzinne przy ul. Katyńskiej

– boisko Orlik przy ul. Katyńskiej

Zastępczy punkt poboru wody (beczka z wodą) podstawiony będzie przy  ul. Ks. Anny 3 w Łomży.