Światowy Dzień Wody –  święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Corocznie obchodzone pod innym hasłem ma na celu uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Dzień Światowego Dnia Wody to odkrywanie nowych rozwiązań dla wyzwań związanych z brakiem wody. To czas zastanowienia się, dlaczego tak wielu ludzi nadal cierpi z powodu braku wody pitnej pozostając w tyle. Dostęp do wody i kanalizacji jest warunkiem podtrzymania zdrowia populacji. Mimo, iż żyjemy w XXI wieku nie wszyscy ludzie na świecie mają stały dostęp do czystej wody pitnej. Największe utrudnienia napotykają ludzi z Afryki, gdzie kobiety z dziećmi muszą pokonać często długą drogę w celu dotarcia do zasobów wodnych. Tymczasem z roku na rok zasoby wodne maleją. Globalne ocieplenie, rozwój przemysłu czy zanieczyszczenie środowiska to główne przyczyny kurczących się zapasów.

Dzień 22 marca to czas szukania rozwiązań do polepszenia warunków ludzi, dla których dostęp do wody jest ograniczony. „Leaving no one behind” co w luźnym znaczeniu oznacza Dostęp do wody dla wszystkich, to hasło przewodnie 2019 roku. Ma ono na celu uświadomienie potrzeby dostępu do urządzeń sanitarnych dla wszystkich ludzi na świecie bez względu na narodowość, rasę i kontynent. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, woda jest Twoim prawem. Czysta woda i odpowiednie warunki wodno – sanitarne w domu, szkole, pracy, instytucjach publicznych, nie powinny być przywilejem tylko osób bogatych czy mieszkających w centrach miast lecz stałe i powszechne.

Poprawiając już dziś te warunki wśród znajdujących się w najgorszej sytuacji, zwiększamy ich szanse na lepsze jutro. Zapewniamy budowę silnego, zdrowego, równego społeczeństwa.