Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że dnia 28.04.2019r. wystąpiła awaria wodociągu rozdzielczego w ul. Sikorskiego w Łomży w wyniku której mogą nastąpić  zakłócenia w dostawie wody do budynków zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy. Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym terminie. Zastępczy punkt poboru wody został zlokalizowany przy budynku Sikorskiego 319. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.