Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w wyniku pogorszenia jakości wody dostarczanej z sieci wodociągowej w rejonie osiedla Łomżyca woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Trwają prace mające na celu poprawę jakości wody za pomocą instalacji chlorowania sieci wodociągowej na obszarze miasta Łomży w celu spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

ikony

 

Dodatkowo informujemy,  że  całodobowo udostępnione zostały przewoźne punkty poboru wody zlokalizowane w następujących miejscach:

  • ul. Polna –  na  parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5,
  • ul. Studencka- obok  Przedszkola Publicznego nr 8,
  • ul. Wojska Polskiego – parking parafii pw. św. Brunona,
  • ul. Spokojna w okolicy sklepu Satyr.

Kran  czerpalny  z  wodą  udostępniony  całodobowo  jest  także  na  terenie  muszli  koncertowej  od  strony     ul. Rybaki w Łomży.

Uruchomione zostały również punkty czerpalne wody na hydrantach PPOŻ w następujących miejscach:

  •  ul. Wojska Polskiego – między budynkami nr 25 i 27,
  •  ul. gen. Wł. Sikorskiego – przy Parku Przemysłowym,
  • ul. Polna – między budynkami nr 98 i 102,
  • ul. Wesoła – przy posesji nr 112,
  • ul. Poznańska – przy stacji paliw MOYA,

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU na dzień 08.07.2019 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniu 05.07.2019 r. dostarczone zostały próby wody do PSSE w Łomży. Po otrzymaniu wyników laboratoryjnych stwierdzono znaczną poprawę jakości dostarczanej wody.

W dniu dzisiejszym tj. 08.07.2019 r. zostaną ponownie dostarczone próby w celu wykonania badań mikrobiologicznych we wszystkich punktach na terenie objętym n/w decyzją. W chwili otrzymania wyników z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży, komunikat zostanie niezwłocznie uaktualniony.

 

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

sanepid2