Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że zgodnie z załączonym komunikatem PSSE w Łomży z dnia 09. 07. 2019 r., woda na terenie osiedla „Łomżyca” spełnia wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych i nadaje się do spożycia.

Dodatkowo informujemy, że w związku z okresowym chlorowaniem sieci wodociągowej na terenie Łomży zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu w celu redukcji zapachu i smaku dozowanego chloru.

komunikat 3 skan