Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniu 22. 07. 2019 roku w godzinach od 9.00 – 13.00 będą wykonywane prace związane z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Poligonowej. Na zlecenie zewnętrznej firmy wykonawczej, MPWiK dokona zamknięcia dopływu wody na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Przemysłowej w Łomży. W wyniku tych prac mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy w/w ulicy. Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.