Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łomży informuje, że od godz. 18.00 w dniu 2019-08-01 wyłączony będzie z eksploatacji i czyszczony wodociąg w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Włókienniczej. Pozostała część osiedli przyległych do ul. Wojska Polskiego będzie miała wodę z miejskiej sieci wodociągowej.

Czyszczenie będzie trwało do godz. 20.00 dnia 2019-08-02.

W związku z tym budynki wzdłuż ulicy Wojska Polskiego zasilane w wodę z wodociągu z ul .Wojska Polskiego będą pozbawione wody.

Punkt zastępczy poboru wody będzie zapewniony ze zbiornika zlokalizowanego przy kościele św. Brunona ul. Wojska Polskiego 135.

Aktualizacja z dnia 2019-08-02r.

Po ponownym uruchomieniu wodociągu, woda przed spożyciem powinna być przegotowana.