Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w związku z prawdopodobieństwem zanieczyszczenia sieci wodociągowej w obrębie ul. Kolejowej i Geodetów w Łomży, w dniu 04. 08. 2019 r. prewencyjnie uruchomiona została instalacja chlorowania sieci na ujęciach wody Rybaki i Podgórze.

Dodatkowo informujemy, że w miesiącu VII. 2019 r. podczas przeglądu hydrantów p.poż. zlokalizowanych w rejonie w/w ulic wykryto elementy zabawek, foliowych torebek jednorazowych, żyletek oraz artykułów spożywczych. Apelujemy do mieszkańców o nie zanieczyszczanie uzbrojenia nadziemnego ponieważ może to spowodować pogorszenie jakości dostarczanej wody.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z uzbrojeniem oraz armaturą na sieci wodociągowych i kanalizacyjnych prosimy o kontakt z siedzibą Spółki pod nr tel.: 86 216 62 77 lub całodobowym nr tel.: 994.