W odpowiedzi na artykuł zamieszczony w dniu 07.08.2019 r. na portalu 4lomza.pl, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, iż nieprawdą jest że Spółka „ukrywa informację o bakteriach coli i dezynfekcji wody”. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łomży na bieżąco informowana jest o działaniach Spółki i decyzjach podejmowanych w przedmiotowej sprawie. Mieszkańcom Łomży informacja o stanie jakości wody przekazywana jest poprzez oficjalne komunikaty zamieszczone na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz dostarczenie bezpośredniej informacji przez pracowników Spółki mieszkańcom ulic, w których zostało potwierdzone zanieczyszczenie wody.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kolejny raz apeluje do Pana Cezarego Zborowskiego, dziennikarza portalu 4lomza, aby w przyszłości rzetelnie i bezstronnie przedstawiać informacje dotyczące MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, zgodnie z Artykułem 12 Prawa prasowego, który brzmi:

„Art.12.1. Dziennikarz jest obowiązany:
1)zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło”.

Ponadto Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje:

  1. Pan Zbigniew Sasinowski „nie wygadał się” dziennikarzowi Polskiego Radia Białystok ponieważ w kwestii dotyczącej jakości wody nie miał upoważnienia do udzielania oficjalnych informacji w imieniu Spółki ani też nie bierze udziału w rozmowach i decyzjach podejmowanych w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym obowiązującym w MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, Pan Zbigniew Sasinowski odpowiada za Dział Obsługi Odbiorców, Dział Administracji oraz Zamówienia Publiczne.
  2. Komunikaty wydawane przez Spółkę następują na podstawie informacji uzyskanych przez Zakład Sieci, Dział Techniczny, Dział Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Powiatową Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną w Łomży.
  3. Przedsiębiorstwo na bieżąco monitoruje jakość wody dostarczaną mieszkańcom Łomży. W każdym miesiącu próbki wody z sieci miejskiej (z różnych rejonów miasta) dostarczane są do laboratorium PSSE w Łomży (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem). Jeżeli wykazywane są jakiekolwiek zanieczyszczenia, niezwłocznie podejmowane są działania zmierzające do poprawy jakości wody.
  4. Odnosząc się do obecnej sytuacji związanej z jakością wody, Spółka zapewnia że po potwierdzeniu źródła skażenia informacja zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez komunikat zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji potwierdza, że w próbkach wody pobranych w dniu 07.08.2019 r. NIE STWIERDZONO obecności bakterii z grupy Coli. Badanie wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży.

Mariusz Konopka
Prezes Zarządu

Komunikat z dnia 08.08.2019 r