Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniu 06. 11. 2019 roku w godzinach od 8.00 – 16.00 będą wykonywane prace związane z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyjałowo, Gmina Piątnica.

Na zlecenie zewnętrznej firmy wykonawczej tj.: Smol – Term Marcin Smoliński, MPWiK dokona zamknięcia dopływu wody na stacji wodociągowej Dobrzyjałowo. W wyniku tych prac mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody do budynków zasilanych z w/w ujęcia.

Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.