OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w związku z koniecznością usprawnienia sieci wodociągowej przy ul. 3 Maja w Łomży, w dniach 08.05.2020r. i 11.05.2020r. w godzinach 7.30 – 17.00 będą prowadzone prace związane z przebudową wodociągu rozdzielczego w w/w ulicy.

W związku z powyższym mogą nastąpić przerwy w dostawie wody do budynków przy ul. 3 Maja (od ul. Polowej do Pl. Pocztowego), ul. Wojska Polskiego (od Placu Pocztowego do ul. Polowej), ul. Piękna 1, Al. Legionów 2-6F w Łomży w w/w terminie.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.