Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w związku
z koniecznością wykonania włączenia nowego odcinka wodociągu w ul. Rządowej w Łomży, w dniu 09.07.2020 roku od godz. 8.00 do godz. 15.00 na zlecenie zewnętrznej firmy MPWiK dokona zamknięcia dopływu wody w w/w terminie do budynków:

– ul. Rządowa 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

– ul. Pocztarska 1.

Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Skip to content