OGŁOSZENIE

Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na „Wykonanie renowacji kanałów sanitarnych w ulicach Prusa i Broniewskiego w Łomży”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców.
W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w punkcie 20 SWZ.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 69 KB)
SWZ (format: DOCX – wielkość: 64 KB)
Załącznik nr 1 – wzór umowy (format: DOC – wielkość: 156 KB)
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (format: DOC – wielkość: 40 KB)
Załącznik nr 2a – Formularz cenowy (format: DOC – wielkość 59 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 17 KB)
Załącznik nr 5 – wykaz zrealizowanych robót budowlanych (format: DOCX – wielkość: 18 KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: PDF – wielkość: 160 KB) lub (format: DOCX – wielkość 15 KB)

Informacja z otwarcia ofert podlegających negocjacjom (format: PDF – wielkość: 200 KB) lub (format: DOCX – wielkość: 17KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania (format: PDF – wielkość: 229 KB) lub (format: DOCX – wielkość: 16KB)

Skip to content