Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,
ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 62 KB)
SWZ (format: DOCX – wielkość: 133 KB)
Załącznik nr 1 – umowa dostawy kruszywa (format: DOCX – wielkość: 31 KB)
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (format: DOCX – wielkość: 23 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 20 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (format: DOC – wielkość: 41 KB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (format: DOCX – wielkość: 18 KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: PDF – wielkość: 163 KB)

Otwarcie ofert (format: PDF – wielkość: 221 KB) lub (format: DOCX – wielkość: 15 KB)

Informacja o wyborze oferty (format: PDF – wielkość: 443 KB) lub (format: DOCX – wielkość: 22 KB)

Skip to content