Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 50 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 161 KB)
Załącznik nr 1 – umowa (format: DOC – wielkość: 100 KB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (format: DOC – wielkość: 63 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (format: DOC – wielkość: 41 KB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (format: DOC – wielkość: 32 KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: DOCX – wielkość: 15 KB)

Informacja z otwarcia ofert (format: DOCX – wielkość: 17 KB)

Informacja o wyborze oferty (format: PDF – wielkość: 279 KB) lub (format: DOCX – wielkość: 19 KB)

Skip to content