Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z usługą dystrybucji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży w okresie 12 miesięcy t. od 1.01.2022 do 31.12.2022

Link do postępowania

Skip to content