Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na Dostawę materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych: rur i armatury do budowy sieci sanitarnych”

Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w punkcie 17 SWZ.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 65 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 135 KB)
Załącznik nr 1 – wzór umowy (format: DOCX – wielkość: 31 KB)
Załącznik nr 2 i 2a – formularz ofertowy i cenowy (format: DOC – wielkość: 323 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (format: DOC – wielkość: 41 KB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (format: DOCX – wielkość: 18 KB)

Informacja o maksymalnej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: PDF – wielkość: 225 KB)

Informacja z otwarcia ofert podlegających negocjacjom (format: PDF – wielkość: 262 KB) lub (format: DOCX – wielkość: 17 KB)

Informacja o wyborze oferty (format: PDF – wielkość: 355 KB)

Skip to content