Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, uprzejmie informuje, że z dniem 1 maja 2022 r. wprowadza dwumiesięczny okres obrachunkowy do rozliczeń za wodę i ścieki dla Odbiorców indywidualnych z terenu Miasta Łomża.
Dla pozostałych Grup Odbiorców (firmy, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) okres obrachunkowy pozostaje bez zmian i wynosi jeden miesiąc.

Skip to content