Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 z termicznej mineralizacji osadów, znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Zjazd 23 w Łomży”

Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w punkcie 17 SWZ.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 64 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 139 KB)
Załącznik nr 1 – wzór umowy (format: DOCX – wielkość: 31 KB)
Załącznik nr 2 – formularz oferty (format: DOCX – wielkość: 25 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (format: DOC – wielkość: 41 KB)
Załącznik nr 5 – wykaz usług (format: DOC – wielkość: 36 KB)

Analizy fizyko-chemiczne i zdjęcia odpadu o kodzie 19 01 12 (format: ZIP – wielkość 15 MB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: PDF – wielkość: 246 KB)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (format: PDF – wielkość: 268 KB)

Informacja o wyborze oferty (format: PDF – wielkość: 344 KB)

Skip to content