Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na „Dostawę flokulantów do odwadniania osadu przefermentowanego i zagęszczania osadu nadmiernego do oczyszczalni ścieków w Łomży”

Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w punkcie 17 SWZ.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 76 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 146 KB)
Załącznik nr 1 – wzór umowy (format: DOC – wielkość: 75 KB)
Załącznik nr 2 – formularz oferty (format: DOC – wielkość: 42 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (format: DOC – wielkość: 41 KB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (format: DOCX – wielkość: 18 KB)

Zmiany w dokumentach:
SWZ (format: DOC – wielkość: 146 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 26,7 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 24,1 KB)

Pytania i odpowiedzi:
12.07.2022 – (format: PDF – wielkość: 241 KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: PDF – wielkość: 230 KB)

Informacja z otwarcia ofert podlegających negocjacjom (format: PDF – wielkość: 307 KB)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (format: PDF – wielkość: 323 KB)

Informacja o wyborze oferty (format: PDF – wielkość: 596 KB)

Skip to content