Tryb podstawowy na dostawę i montaż wyposażenia przepompowni ścieków w ul. Owocowej, Jaworowej, Grabowej i Bursztynowej w Łomży wraz z włączeniem do istniejącego systemu monitoringu.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 52 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 181 KB)
Załącznik nr 1 – wzór umowy (format: DOC – wielkość: 169 KB)
Załącznik nr 2 – formularz oferty (format: DOC – wielkość: 53 KB)
Załącznik nr 2a – formularz cenowy (format: DOC – wielkość: 43 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (format: DOCX – wielkość: 19 KB)
Załącznik nr 5 – wykaz zrealizowanych dostaw (format: DOC – wielkość: 32 KB)

 

Poprawiona Umowa (format: DOC – wielkość: 170 KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: PDF – wielkość: 225 KB)

Informacja z otwarcia ofert (format: PDF – wielkość: 247 KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (format: PDF – wielkość: 311 KB)

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytania z dnia 29.09.2022 r. (format: PDF – wielkość: 463 KB)

Skip to content