Tryb podstawowy na dostawę wodomierzy nowych dla odbiorców Miasta Łomża, modułów radiowych do systemu radiowego oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) do MPWiK Sp. z o.o. Zakładu Sieci w Łomży.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 50 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 198 KB)
Załącznik nr 1 – wzór umowy (format: DOC – wielkość: 102 KB)
Załącznik nr 2 – formularz oferty (format: DOC – wielkość: 55 KB)
Załącznik nr 2a – formularz cenowy (format: DOC – wielkość: 64 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (format: DOCX – wielkość: 19 KB)
Załącznik nr 5 – wykaz zrealizowanych dostaw (format: DOC – wielkość: 32 KB)

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: PDF – wielkość: 234 KB)

Informacja z otwarcia ofert (format: PDF – wielkość: 252 KB)

Informacja o wyborze oferty (format: PDF – wielkość: 341 KB)

Skip to content