Ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWIK sp. z o.o. W Łomży na:

Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz floty miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Łomży.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 67 KB)
SWZ (format: DOCX – wielkość: 941 KB)
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (format: DOCX – wielkość: 1 MB)
Załącznik nr 2 – formularz oferty (format: DOCX – wielkość: 927 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy (format: DOCX – wielkość: 921 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie – podmiotu udostępniającego zasoby (format: DOCX – wielkość: 921 KB)
Załącznik nr 5a i 5b – wzory umów (format: DOCX – wielkość: 935 KB)
Załącznik nr 6 – opis ryzyka (format: DOCX – wielkość: 3,3 MB)
Załącznik nr 7a-7f – wykaz mienia (format: XLSX – wielkość: 49 KB)
Załącznik nr 7g – wykaz maszyn budowlanych (format: XLSX – wielkość: 11 KB)
Załącznik nr 7h – opis konstrukcji budynków (format: XLSX – wielkość: 18 KB)
Załącznik nr 8 – wykaz pojazdów (format: XLS – wielkość: 49 KB)
Załącznik nr 9 – zaświadczenie o szkodowości mienie Generali (format: PDF – wielkość: 820 KB)
Załącznik nr 9a – zaświadczenie o szkodowości flota Compensa (format: PDF – wielkość: 57 KB)
Załącznik nr 9b – zaświadczenie o szkodowości flota PZU (format: PDF – wielkość: 142 KB)
Załącznik nr 9c – zaświadczenie o szkodowości flota PZU (format: PDF – wielkość: 80 KB)

 

Pytania i odpowiedzi:

Z dnia 25.10.2022 (format: PDF – wielkość: 10 MB)
Z dnia 26.10.2022 (format: PDF – wielkość: 4 MB)

 

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń majątkowych na dzień 07.11.2022 (format: PDF – wielkość: 608 KB)

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: PDF – wielkość: 254 KB)

Informacja z otwarcia ofert (format: PDF – wielkość 298 KB)

Informacja o wyborze oferty (format: PDF – wielkość 542 KB)

Skip to content