Tryb podstawowy bez negocjacji na bezgotówkową dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do służbowych środków transportowych, sprzętu oraz maszyn i urządzeń będących w użytkowaniu MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23

Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży, opublikowanym na stronie Zamawiającego www.mpwik.lomza.pl

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 82 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 157 KB)
Załącznik nr 1 – wzór umowy (format: DOC – wielkość: 104 KB)
Załącznik nr 2 – formularz oferty (format: DOC – wielkość: 58 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (format: DOCX – wielkość: 19 KB)

 

Zmiana terminu składania ofert (format: PDF – wielkość: 1,7 MB)

Załącznik nr 1 – wzór umowy – Poprawiony (format: DOC – wielkość: 107 KB)

 

Pytania i odpowiedzi:

Z dnia 02.11.2022 (format: PDF – wielkość: 1 MB)

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: PDF – wielkość: 244 KB)

Informacja z otwarcia ofert (format: PDF – wielkość: 266 KB)

Informacja o wyborze oferty (format: PDF – wielkość: 353 KB)

Skip to content