Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na „Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ulicy Wyzwolenia w Łomży”

Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 51 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 164 KB)
Mapka sytuacyjna – Wyzwolenia Ark.1 (format: PDF – wielkość: 715 KB)
Mapka sytuacyjna – Wyzwolenia Ark.2 (format: PDF – wielkość: 650 KB)
Załącznik nr 1 – wzór umowy (format: DOC – wielkość: 161 KB)
Załącznik nr 2 – formularz oferty (format: DOC – wielkość: 41 KB)
Załącznik nr 2a – formularz cenowy (format: DOC – wielkość: 57 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (format: DOCX – wielkość: 19 KB)
Załącznik nr 5 – wykaz zrealizowanych robót budowlanych (format: DOCX – wielkość: 17 KB)

Skip to content