OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w związku z budową sieci wodociągowej w ul. Sybiraków w Łomży w dniu 07.10.2022 r. od godziny 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków: – przy ul. Kazańska...

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniach 16 – 22 sierpnia 2022 r. przeprowadzane będą prace związane z włączeniem magistrali wodociągowej uszkodzonej w dniu 25.07.2022 r. W związku z powyższym może nastąpić okresowy...

Prace konserwacyjno-eksploatacyjne na sieci wodociągowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, iż w dniach 1 – 5 sierpnia 2022 r. przeprowadzane będą prace konserwacyjno-eksploatacyjne na sieci wodociągowej. W wyniku awarii na głównej magistrali wodociągowej z Ujęcia Wody...

AWARIA WODOCIĄGOWA – AKTUALIZACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że do 30.07.2022r. mogą występować zakłócenia w dostawie wody oraz chwilowe pogorszenie jej parametrów, ze względu na prace związane z naprawą głównej magistrali wodociągowej z Ujęcia...

INFORMACJA

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci W związku z często pojawiającymi się w ostatnim czasie próbami oszustw, polegających na wysyłaniu wiadomości sms o rzekomo „nieuregulowanych płatnościach lub wysokich zaległościach w opłatach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków...

Usługa e-faktura

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, uprzejmie informuje, że począwszy od bieżącego miesiąca udostępnia dla Państwa wygody usługę e-faktura, polegającą na możliwości wysyłania faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków...

Awaria przy ul. Broniewskiego

!!!  A W A R I A  W O D O C I Ą G O W A  !!!   Miejsce wystąpienia: Łomża, przy ul. Broniewskiego Data wystąpienia: godz. 9:30, 2021-12-10 Przewidywany termin usunięcia: godz. 1400, 2021-12-10 Status: W NAPRAWIE Zastępczy punkt poboru wody: na parkingu przy...

Skip to content