MPWiK Łomża

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW l KANALIZACJI
Sp. z o.o. w ŁOMŻY

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW l KANALIZACJI
Sp. z o.o. w ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23,
tel. [86] 216-62-77,
tel. (86) 216-62-78,
fax. (86) 216-28-13,
e-mail: sekretariat@mpwik.lomza.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@mpwik.lomza.pl
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych: nodo@mpwik.lomza.pl

Skip to content