Nasza woda

Nasza woda jest bezbarwna, bezwonna i bezsmakowa, niby nic co by mogło ją wyróżniać, ale czy na pewno? Kilka słów o tym skąd czerpiemy naszą wodę. Pochodzi ona z czwartorzędowych poziomów wodonośnych mających naturalne uwarunkowania chroniące czystość wód. Posiadają one nadkład od powierzchni terenu w formie utworów piaszczystych i trudno przepuszczalnych. Eksploatowane warstwy są izolowane warstwami glin o miąższości 35-60 m. Natomiast jak większość wód na terenach nizinnych zawiera zbyt duże ilości żelaza i manganu, posiada podwyższoną mętność, dlatego wymaga uzdatniania.

Nasza woda charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami jakości. Może konkurować z wodami butelkowanymi dostępnymi na półkach sklepowych, ponieważ jej parametry są zbliżone a nawet lepsze od tych butelkowanych. Kolejną cechą przemawiającą za naszą wodą jest jej cena. Metr sześcienny wody kranowej kosztuje 3,07zł, a 2l butelka ze sklepu ok. 2zł, w przeliczeniu na szklanki to cena jednej szklanki (250ml) wody z kranu wynosi 0,07 gr, a szklanka wody z butelki 25 groszy. Zatem jeśli nasza woda jakością dorównuje wodom źródlanym, oferowanym w sprzedaży w butelkach, to po co przepłacać i generować śmieci?

Parametry naszej wody są regularnie kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Skip to content