22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Począwszy od tego dnia co roku Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, np.  w 1997 – Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?, 2009 – Woda w zmieniającym się świecie, a w zeszłym roku było to hasło: Woda a praca.

Woda i ścieki – to hasło przewodnie 2017r. temat ten stanowi ważną okazję do usystematyzowania wiedzy z poprzednich Światowych Dni Wody, aby podkreślić jak ważną rolę odgrywa związek wody i ścieków w dążeniu do zrównoważonego rozwoju świata. Globalnie, zdecydowana większość ścieków pochodzących z naszych domów, miast, zakładów przemysłowych i rolniczych wraca do środowiska bez oczyszczania lub ponownego wykorzystania – zanieczyszczając środowisko i tracąc cenne składniki oraz inne materiały, które można odzyskać.

Zamiast marnować ścieki, powinniśmy zredukować ich ilość i ponownie je wykorzystać. W naszych domach możemy ponownie wykorzystać szarą wodę w ogródkach i na działkach. W naszych miastach, możemy oczyszczać i ponownie wykorzystywać wodę na terenach zielonych. W przemyśle i rolnictwie, możemy oczyszczać i ponownie wykorzystywać uzdatnioną wodę w systemach chłodzenia lub do nawadniania. Powinniśmy postrzegać ścieki  jako cenny zasób w gospodarce i opracować działania, które pozwolą na bezpieczne zarządzanie nim jako efektywnym środkiem do inwestowania w zdrowie ludzi i ekosystemów.