Pliki do pobrania

Zgoda na otrzymywanie e-faktur (format:DOC – wielkość: 32 KB)

Taryfy na okres 3 lat obowiązujące od 02.05.2022r na terenie gminy Piątnica

Taryfy na okres 3 lat obowiązujące od 01.02.2022r na terenie Miasta Łomża

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

USTAWA o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Wniosek o wydanie warunków (format: DOC) lub (format: PDF)

Wniosek o wydanie opinii (format: DOC) lub (format: PDF) – Informacja:
Opinia w sprawie możliwości (lub braku takiej możliwości) zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków do działki jest wystarczającą informacją m.in. przy ubieganiu się o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zlecenie inspekcji

Zlecenie wykonania usługi

Wniosek o wydanie zaświadczenia do odbioru budynku (format: PDF)

Wniosek o zawarcie umowy instytucje

Wniosek o zawarcie umowy gospodarstwa domowe

Wniosek o zamontowanie podlicznika – Informacja:
Wniosek o podlicznik należy uzupełnić o wykonany przez odbiorcę schemat instalacji na którym należy zaznaczyć odpowiednio: przekrój budynku, pomieszczenia, instalacje i urządzenia. Jeśli schemat instalacji jest poprawny, jest uzgadniany, a odbiorca otrzymuje pisemną zgodę na montaż podlicznika. Odbiorca zgłasza za pomocą druku zlecenia plombowanie podlicznika, a pracownicy Spółki sprawdzają na miejscu zgodność wykonanej instalacji z przedstawionym schematem instalacji. Po stwierdzeniu zgodności plombują podlicznik. Ponadto przypominamy, że instalacja za podlicznikiem w budynku musi być widoczna, przez cały okres użytkowania tej instalacji.

REGULAMINY WEWNĘTRZNE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH:

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza

Skip to content