Pliki do pobrania

MPWiK Sp. z o.o. w Łomży obsługuje Miasto Łomża oraz Gminę Piątnica
 1. Zgoda na otrzymywanie e-faktur (format:DOC – wielkość: 32 KB)
 2. Taryfy na okres 3 lat obowiązujące od 02.05.2022r na terenie gminy Piątnica
 3. Taryfy na okres 3 lat obowiązujące od 01.02.2022r na terenie Miasta Łomża
 4. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 5. USTAWA o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 6. Wniosek o wydanie warunków (format: DOCX) lub (format: PDF)
 7. Wniosek o wydanie opinii (format: DOCX) lub (format: PDF) – Informacja:
  Opinia w sprawie możliwości (lub braku takiej możliwości) zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków do działki jest wystarczającą informacją m.in. przy ubieganiu się o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
 8. Zlecenie odpłatne wykonania usług sprzętowo – transportowych (format: PDF – wielkość: 703 KB)
 9. Zlecenie wykonania usług wod-kan – odpłatne (format: PDF – wielkość: 140 KB) m.in. plombowanie podlicznika
 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia do odbioru budynku (format: PDF)
 11. Wniosek o zawarcie umowy instytucje
 12. Wniosek o zawarcie umowy gospodarstwa domowe
 13. Wniosek o zamontowanie podlicznika – Informacja:
  Wniosek o podlicznik należy uzupełnić o wykonany przez odbiorcę schemat instalacji na którym należy zaznaczyć odpowiednio: przekrój budynku, pomieszczenia, instalacje i urządzenia. Jeśli schemat instalacji jest poprawny, jest uzgadniany, a odbiorca otrzymuje pisemną zgodę na montaż podlicznika. Odbiorca zgłasza za pomocą druku zlecenia plombowanie podlicznika, a pracownicy Spółki sprawdzają na miejscu zgodność wykonanej instalacji z przedstawionym schematem instalacji. Po stwierdzeniu zgodności plombują podlicznik. Ponadto przypominamy, że instalacja za podlicznikiem w budynku musi być widoczna, przez cały okres użytkowania tej instalacji.
 14. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza
Wnioski, zlecenia, zgłoszenia składa się w sekretariacie spółki – wejście główne po schodach na 1 piętrze.

 

Skip to content