Długość sieci wodociągowej na terenie miasta Łomża:

 • magistrale – 20,6 km
 • wodociągi rozdzielcze -123,7km
 • przyłącza – 81,8 km
 • Razem – 226,1  km

Łączna długość sieci kanalizacyjnej Łomża:

 • kanalizacja ogólnospływowa – 6,8 km
 • kanalizacja sanitarna – 107,9 km
 • przyłącza – 57,8 km
 • Razem – 172,5 km

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Piątnica:

 • wodociągi rozdzielcze – 158,7 km
 • przyłącza – 75,4 km
 • Razem – 234,1 km

Łączna długość sieci kanalizacyjnej Gminy Piątnica:

 • kanalizacja sanitarna – 25,6 km
 • przyłącza – 8,6 km
 • Razem – 34,2 km
Skip to content