Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23

NIP 718-10-09-763,

KRS: 0000052100

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII

Wydział Gospodarczy,

Kapitał Zakładowy Spółki 50.567.000,00 zł.

tel. (86) 216-62-77

Numer konta bankowego: 58 1240 5282 1111 0000 4896 5695

SEKRETARIAT

pokój 101

 

86 216 62 77

86 216 62 78

86 215 04 47

fax. 086 216 28 13

sekretariat@mpwik.lomza.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

 

iod@mpwik.lomza.pl

nodo@mpwik.lomza.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

pokój 05

tel. wew. 22,25,26

techniczny@mpwik.lomza.pl

Dział zajmuje się:

DZIAŁ OBSŁUGI ODBIORCÓW

pokój 8, 2

tel. wew. 36, 28, 57

obslugaodbiorcow@mpwik.lomza.pl

Dział zajmuje się:

  • zawieraniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków,
  • naliczaniem opłat za wodę i ścieki.

Ponadto Dział Obsługi Odbiorców umożliwi Państwu:

  • złożenie reklamacji,
  • przekazanie odczytu wodomierza,
  • uzyskanie informacji o świadczonych przez nas usługach.

W sprawach zadłużenia i windykacji prosimy o kontakt pod nr telefonu: 691 111 304

Przyjmowanie informacji o zakłóceniach w dostawie wody i odbiorze ścieków (awarie, wycieki wody itp.) po godz. 15:00 tel. 994

 

Skip to content