DEKLARACJA MISJI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  Sp. z o.o.
W ŁOMŻY

Prowadzimy działalność w sferze użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków. Wykorzystujemy naszą wiedzę, umiejętności i zasoby dla zapewnienia w sposób ciągły i niezawodny:

  • dostaw wody, odpowiadającej najwyższym wymogom jakościowym,
  • sprawnego odbioru ścieków oraz ich oczyszczania.

Zbiór naszych podstawowych wartości obejmuje:

  • zapewnienie odbiorcom obsługi na najwyższym poziomie,
  • zaufanie i uczciwość,
  • dynamizm i nowoczesność,
  • innowacyjność i profesjonalizm,
  • ciągły rozwój.

Traktujemy misję jako odpowiedzialność wobec:

  • mieszkańców naszego miasta,
  • właściciela majątku powierzonego nam do eksploatacji,
  • pracowników – za ich poczucie bezpieczeństwa w pracy i stabilną egzystencję.

Naszą działalnością pragniemy przyczyniać się do podnoszenia standardu i komfortu życia łomżyńskiej społeczności.

Skip to content