Film przedstawia proces czyszczenia kanalizacji sanitarnej, wejście do studni betonowej głowicy quatro przy ciśnieniu 150bar.