Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży wsparło organizatorów Światowego Dnia Wody w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Impreza miała charakter wychowawczo – edukacyjny. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat wody i jej racjonalnego gospodarowania. W trakcie obchodów zorganizowany został konkurs fotograficzny, bieg patrolowy oraz test wiedzy ekologicznej, w którym najbardziej utalentowani uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez MPWiK.