Ziemię w 97% pokrywa woda, na którą składają się wody powierzchniowe (morze, rzeki, oceany, jeziora, bagna), wody podziemne, lodowce i opady atmosferyczne. Tylko niewielka jej część to woda słodka. Stan wód i ich zasobów pogarsza się z roku na rok. Degradacja środowiska, zmiany klimatyczne, szybki rozwój cywilizacji to główny problem współczesnego świata. Obecnie istnieje trend bycia ekologicznym. Kupujemy ekologiczną żywność, segregujemy odpady, oszczędzamy prąd i wodę, dbamy o środowisko. Ale czy na pewno tak jest? Wystarczy przejść się do lasu, czy nad wodę albo po prostu na spacer. Tony odpadów pozostawione same sobie zaśmiecają nasz ekosystem powodując nieodwracalne zmiany w przyrodzie. Problem zanieczyszczania środowiska przez sztuczne tworzywa- w tym plastik jest naprawdę ogromny. Zauważamy ich duże ilości praktycznie wszędzie, a tylko nieznaczna ich część jest ponownie przetwarzana. Znacznie częściej tego typu śmieci trafiają do koszy z niesegregowanymi odpadami zamiast do specjalnie wyznaczonych pojemników. Zalegające nieczystości przenikają w głąb ziemi zanieczyszczając wody podziemne, główne źródło wody słodkiej. Co roku do mórz i oceanów trafia kilka milionów ton tworzyw sztucznych. Wiele gatunków ryb nie jest nawet w stanie odróżnić zalegających w wodzie śmieci od pożywienia. Wiele ludzi cierpi z powodu jej braku i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. W północnej Afryce i zachodniej Azji liczba obszarów dotkniętych niedoborem wody ciągle rośnie. Brakuje jej nie tylko na terenach dotkniętych suszą, ale także w miejscach gdzie dotychczas było jej dużo. Ograniczmy zatem składowanie odpadów, dbając przy tym o jakość wody wybierając ekologiczne rozwiązania, tj.: dokonujmy świadomych zakupów, zabierajmy ze sobą torby wielokrotnego użytku, segregujmy śmieci, nie zostawiajmy odpadów samym sobie, jak najczęściej sięgajmy po wodę z kranu ograniczając tym samym używanie plastiku, zmniejszamy zanieczyszczenie wody poprzez nie wlewanie rozpuszczalników do kanalizacji, farb czy lakierów. Szukajmy nowych rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości wody na Ziemi. Czynnie uczestniczmy w działaniach ograniczających zanieczyszczenie środowiska, włączajmy się w akcję ochrony wód dając przy tym dobry przykład młodemu pokoleniu.
Skip to content