Wigilia to czas pełen niezwykłej magii, uroku i radości, gdzie wszyscy spotykają się i czują się jak w jednej, wielkiej rodzinie.

Jak co roku odbyło się Spotkanie Wigilijne załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z udziałem zaproszonych gości: Prezydenta Miasta Łomży Pana Mariusza Chrzanowskiego, Zastępcy Prezydenta Pana Andrzeja Garlickiego oraz duszpasterzy ojca Jana z Klasztoru Ojców Kapucynów i księdza Roberta Śliwowskiego.

Podsumowania roku wytężonej pracy dokonał Prezes MPWiK Sp. z o.o. w Łomży Pan Mariusz Konopka, dziękując całej załodze za pracę oraz przedstawił cele do realizacji w Nowym Roku.

Prezydent Miasta Łomży Pan Mariusz Chrzanowski wraz z Zastępcą Panem Andrzejem Garlickim podkreślili wysiłek, zaangażowanie pracowników Spółki w jej rozwój i funkcjonowanie całego miasta.

A obecni duszpasterze zwrócili uwagę na wartość wody w życiu oraz błogosławili na cały nadchodzący rok.

Po oficjalnych wystąpieniach nadszedł czas na podzielenie się opłatkiem i złożenie sobie bożonarodzeniowych życzeń: zdrowia, spokoju, radości, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz pomyślności w 2020 roku.