Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczania instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu, uszkodzeniem wodomierza, a w efekcie spowodować rozszczelnienie instalacji i przerwę w dostawie wody. W tym celu właściciele nieruchomości powinni sprawdzić stan techniczny instalacji wodociągowej oraz warunki panujące w pomieszczeniach, gdzie zamontowany jest wodomierz.

Jeżeli urządzenie pomiarowe znajduje się wewnątrz budynku, należy sprawdzić szczelność drzwi i okien oraz zadbać o ocieplenie pomieszczenia do temperatury powyżej 0° C.
W przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w studni wodomierzowej Odbiorca zobowiązany jest do kontroli armatury wodociągowej polegającej na sprawdzeniu szczelności pokrywy włazu. Przed mrozem należy zabezpieczyć także sieć sezonową poprzez odwodnienie instalacji i zamknięcie dopływu wody. Budynek użytkowany wyłącznie w okresie letnim, przed okresem zimowym trzeba odpowiednio zabezpieczyć poprzez zakręcenie dopływu wody, spuszczenie wody z instalacji oraz zabezpieczenie wodomierza przed działaniem niskiej temperatury. Do zabezpieczenia przed mrozem można użyć styropianu, wełny mineralnej lub innych izolujących materiałów.

Prawidłowa eksploatacja armatury wodociągowej, w sposób gwarantujący jej ochronę przed zamarznięciem nie jest trudna, a pozwoli uniknąć kłopotliwych sytuacji, a co najważniejsze może zapobiec niepotrzebnym wydatkom.

Skip to content